ความสัมพันธ์ระหว่าง FANA แบบรูปวงแหวนกับ anti-ds DNA และความรุนแรงของโรคลูปุส (en translation)
Year of publication
Research topics
2527

ความสัมพันธ์ระหว่าง FANA แบบรูปวงแหวนกับ anti-ds DNA และความรุนแรงของโรคลูปุส (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2527 ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 287-290 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : FANA, SLE, anti-ds DNA, โรคลูปุส, 1984

11 view