ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบทีหน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2552

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบทีหน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 25 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 208-217 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Atopic dermatitis, facial dermatitis, house dust mite, allergy, ผิวหนังอักเสบที่หน้า, ผื่นภูมิแพ้, ผิวหนัง patch test, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, 2009

3 view