การสาธิตเชื้อไดโนแวนในโรคกรานูโลม่า อินไกวนาเล่ (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

การสาธิตเชื้อไดโนแวนในโรคกรานูโลม่า อินไกวนาเล่ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 299-302 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ไดโนแวนในโรคกรานูโลม่า อินไกวนาเล่, granuloma inquinale, 1988

2 view