การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมไฮโครคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมไฮโครคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : 99-111 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : facial psoriasis, topical calcineurin inhibitors, tacrolimus 0.1%, topical corticosteroids, hydrocortisone cream 2%, โรคสะเก็ดเงินบนหน้า, ยาทาต้านคัลซินิวริน, ยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1%, ยาทาสเตียรอยด์, ยาทาสเตียรอยด์ครีมไฮโครคอร์ติโซน 2 %, 2012

5 view