การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมในงานบริการผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเฉพาะที่ งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2550 (en translation)
Year of publication
Research topics
2552

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมในงานบริการผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเฉพาะที่ งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2550 (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 34 ฉบับที่ : 12 หน้าที่ : 751-761 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : COST ANALYSIS, ACTIVITY BASED COSTING, ACTIVITY COST PER UNIT, PSORIASIS VULGARIS, การวิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเฉพาะที่, 2009

4 view