การรักษา Alopecia areata ด้วย 2,4 dinitrochlorobenzene (en translation)
Year of publication
Research topics
2526

การรักษา Alopecia areata ด้วย 2,4 dinitrochlorobenzene (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2526 ปีที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 18-23 ประเภท:

Journal : จุลสารสมาคมแพทย์ผิวหนัง

Keyword : Alopecia areata, dinirochlorobenzen, ผมร่วง, DNCB, 1983

5 view