การรักษารอยขาวจากการติดเชื้อเกลื้อนที่ผิวหนัง โดยวิธีรังสีเคมีบำบัด (en translation)
Year of publication
Research topics
2541

การรักษารอยขาวจากการติดเชื้อเกลื้อนที่ผิวหนัง โดยวิธีรังสีเคมีบำบัด (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 93-97 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : รอยขาว, เกลื้อน, รังสีเคมีบำบัด, PUVA, versicolor, photochemptherapy, 1998

2 view