top
การรักษารอยขาวจากการติดเชื้อเกลื้อนที่ผิวหนัง โดยวิธีรังสีเคมีบำบัด
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2541

การรักษารอยขาวจากการติดเชื้อเกลื้อนที่ผิวหนัง โดยวิธีรังสีเคมีบำบัด

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 93-97 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : รอยขาว, เกลื้อน, รังสีเคมีบำบัด, PUVA, versicolor, photochemptherapy, 1998

3 view