การรักษาผมร่วงชนิดเอเรียอะต้าด้วยแสงพูว่า (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

การรักษาผมร่วงชนิดเอเรียอะต้าด้วยแสงพูว่า (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 263-267 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ผมร่วง, แสงพูว่า, เอเรียอะต้า, alopecia areata, PUVA, 1988

2 view