ติดต่อเรา / สถาบันโรคผิวหนังสาขา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
สถาบันโรคผิวหนังสาขา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
02-143-7749,095-951-8111
เลขที่ 120 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง :
-