ติดต่อเรา / สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6
สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6
063-904-5222
อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ DMS-6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000