ติดต่อเรา / สถาบันโรคผิวหนัง
สถาบันโรคผิวหนัง
0-2354-5222
เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง :
8 12 14 28 97 108 509 515 536 539 542