ศูนย์ไบโอจิเนียริง

ให้บริการทางวิชาการในด้านการทำงานของผิวหนังในด้านต่าง ๆ เช่น การสูญเสียน้ำ, ความชุ่มชื้น, ความมัน, ความยืดหยุ่นของผิวเป็นต้น

การให้บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวัดสภาพผิวปกติและโรคผิวหนัง อีกทั้งทำการศึกษา
ประสิทธิภาพของยา เวชสำอาง และเครื่องสำอาง ที่ออกฤทธิ์ต่อผิวหนัง ด้วยเครื่องมือวัดการทำงานของผิว เช่น หัววัดความชุ่มชื้น, หัววัดการสูญเสียน้ำที่ผิวหนัง, หัววัดความยืดหยุ่นของผิว, หัววัดความมันของผิว, หัววัดอัตราการไหลเวียนของเม็ดเลือดแดงใต้ผิวหนัง เป็นต้น

เวลาทำการ

สถานที่ตั้ง

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น4

นัดหมายและติดต่อ

โทร 095-207-2840