คลินิกโรคผิวหนังเด็ก

คลินิกโรคผิวหนังเด็กเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคด้านผิวหนังเด็กเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคผิวหนังเด็ก โดยแพทย์เฉพาะผิวหนังเด็ก

เวลาทำการ

คลินิกเฉพาะโรคผิวหนังเด็กวันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหหมายและติดต่อ

1.คลินิกฯวันจันทร์ – พุธ
ติดต่อด้วยตนเอง : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นัดตรวจทางโทรศัพท์ : นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต : www.iod.go.th


2.คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ 095-207-2811 ,095-207-2811