คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์

การให้บริการทางการแพทย์

– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม

เวลาทำการ

คลินิคผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

      เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

      ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

การทำทดสอบ SKIN TEST 

      วันจันทร์ , วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

      วันพุธ                เวลา 12.30-15.00 น.

สถานที่ตั้ง

สำนักงานชั่วคราว  สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ สถาบันสุขภาพเด็ก

ติดต่อแผนกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

095-2072852