ประกาศราคากลาง
เมษายน 08 2022
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจ High flow ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-04-2022
6
เมษายน 07 2022
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 parameters ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-04-2022
4
กุมภาพันธ์ 10 2022
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-02-2022
17
มกราคม 28 2022
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นำ้ยา) สำหรับตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ
28-01-2022
12
มกราคม 24 2022
ราคากลาง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
24-01-2022
6
มกราคม 24 2022
ราคากลาง ระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ระบบ
24-01-2022
5
มกราคม 17 2022
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นำ้ยา) สำหรับตรวจด้านงานภูมิคุ้มกันจำนวน 16 รายการ
17-01-2022
11
มกราคม 17 2022
17-01-2022
5
มกราคม 10 2022
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2022
30
มกราคม 10 2022
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ของใช้เภสัชกรรม) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2022
19
พฤศจิกายน 26 2021
ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2021
31
พฤศจิกายน 11 2021
ประกาศราคากลางระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11-11-2021
7
พฤศจิกายน 10 2021
ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10-11-2021
12
พฤศจิกายน 09 2021
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
09-11-2021
10
พฤศจิกายน 09 2021
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Picosecond รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
09-11-2021
27
ตุลาคม 29 2021
ประกาศราคากลางยา Fexofenadine 180 mg
29-10-2021
9
ตุลาคม 27 2021
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Picosecond รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
27-10-2021
15
ตุลาคม 26 2021
ประกาศราคากลางยา จำนวน 18 รายการ
26-10-2021
6
ตุลาคม 19 2021
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
19-10-2021
15
ตุลาคม 15 2021
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Fractional Co2 Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
15-10-2021
18