แผ่นพับ เรื่อง กลาก (en translation)
26-10-2020
6 view

กลาก เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย พบมากในคนอ้วนผู้ที่มีเหงื่อออกมาก ใส่เสื้อหมักหมม เชื้อราชนิดนี้มีอยู่ทั่วไป ตามพื้นดิน สามารถ ทำให้เกิดโรคได้ทั้งคนและสัตว์ คนสามารถ ติดเชื้อได้จากพื้นดิน หรือ จากการสัมผัสกับสัตว์และคนที่เป็นโรคเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่พบบ่อยบริเวณอับชื้น เช่น ขาหนีบ