1 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ “พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” (en translation)
15-10-2020 08:10
5

1 ตุลาคม 2561 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ "พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน"