เกียรติประวัติแก่สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020 08:10
7

พญ.ปรียา กุลละวณิชย์ รับมอบปริญญาบัตรศาตราจารย์พิเศษจาก ศ.ฮิเดโอกิ โอกาวา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจูนเทนโด้ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ในด้านโรคผิวหนัง ทั้งในประเทศ และในเวทีโลก ถือเป็นการสร้างเกียรติประวัติแก่สถาบันโรคผิวหนัง