วันสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day) 2018 (en translation)
15-10-2020 08:10
9

วันสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day)

มากกว่า 125 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องประสบปัญหาโรคสะเก็ดเงิน