top
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020
12 view

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสถิติ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเลือกคนไข้ และพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข