บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020 08:10
16

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานเภสัชกรรม, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้