ข่าวดี! สำหรับผู้ป่วยที่ได้ทำนัดตรวจรักษา สถาบันโรคผิวหนัง
03-10-2020 12:10
27

ข่าวดี! สำหรับผู้ป่วย ที่ได้ทำนัดตรวจรักษาสถาบันโรคผิวหนัง ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
สามารถรับบริการตรวจรักษา หรือ รับยาเดิม ทางโทรศัพท์ วิดิโอคอล และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้

โดย ลงทะเบียนที่หมายเลข 097-8510000
จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ในเวลา 8.30 - 10.30 น.