ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2561
03-10-2020 08:10
18

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง สำหรับแพทย์ผิวหนัง แพทย์ทั่วไป โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริงจากประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

สำหรับลงทะเบียน