กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
08-10-2020 08:10
43