1. หน้าแรก
 2. กฎของกระดานสนทนา กรุณาอ่านกฏระเบียบ ก่อนจะยอมรับข้อตกลง (en)
กฎของกระดานสนทนา กรุณาอ่านกฏระเบียบ ก่อนจะยอมรับข้อตกลง (en)
26/09/2020
256

ต้องใช้ E-mail ที่มีอยู่จริง เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านทาง E-mail ของคุณ

หากไม่มีการยืนยันการสมัครสมาชิกภายใน 1 วัน ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครของคุณจะถูกลบทิ้งจากระบบ

 

รหัสผ่านของคุณ จะอยู่ ในฐานข้อมูลของระบบ

ไม่มีผู้ใดสามารถถอดรหัสของคุณได้ แม้แต่ผู้ควบคุมระบบ

ดังนั้น กรุณารักษารหัสผ่านของคุณ อย่านำไปแจกจ่าย หรือให้แก่ผู้ใด

เพราะคุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์ของบัญชีสมาชิกของคุณ

 

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ

 

 1. คุณต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงการรับผิดชอบ ต่อการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) นั้น ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Medical Consultation Website
 2. ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 1 ชุด สามารถใช้ได้กับสมาชิก 1 ท่านเท่านั้น ห้ามมิให้ นำขัอมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของคุณ ไปแจกจ่าย หรือใช้งานมากกว่า 1 ท่าน หากพบการกระทำดังกล่าว สมาชิกผู้ที่เป็นเจ้าของ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) นั้น จะถูกระงับการให้บริการทันที
 3. ห้ามมิให้มีการแอบอ้างว่าเป็นสมาชิกท่านอื่น รวมถึงกระทำการใดๆภายใต้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือชื่อบุคคลอื่น ห้ามมิให้ มีการแอบอ้างว่าเป็นทีมงาน หรือส่วนหนึ่งของทีมงาน หรือมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน  Medical Consultation Website
 4. ห้ามมิให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ การเข้าสู่การบริการ หรือประโยชน์ใดๆ ของการให้บริการของ  Medical Consultation Website ไปใช้หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบเว็บไซต์ เครื่องหมายโลโก้ ไปแอบอ้าง หรือกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความบน  Medical Consultation Website ที่เห็นว่าไม่สมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. หากทีมงาน  Medical Consultation Website พบว่าคุณละเมิดข้อตกลงในการสมัครสมาชิก และการใช้บริการดังกล่าว ทีมงาน  Medical Consultation Website ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานภาพสมาชิก และการให้บริการกับคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทีมงาน  Medical Consultation Website ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อตกลง หมวดรูปแทนตัวและชื่อผู้ใช้งาน (Avatar and Username)

 1. ห้ามนำรูปที่พาดพิงเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นรูปแทนตัวโดยเด็ดขาด
 2. ห้ามนำรูปที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย มาเป็นรูปแทนตัว
 3. ห้ามนำรูปที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือเป็นการหมิ่นประมาท มาเป็นรูปแทนตัว ไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะยินยอมหรือไม่
 4. ห้ามนำรูปที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ หรือก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
 5. ห้ามตั้งชื่อผู้ใช้งานที่ลามก หยาบคาย หรือขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของไทย หรือตั้งชื่อให้คล้ายกับผู้ดูแลเว็บบอร์ดคนใด
 6. ห้ามตั้งชื่อผู้ใช้งานที่เป็นการล้อเลียนบุคคลใดหรือทำให้บุคคลใดเสื่อมเสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม

 

ข้อตกลง หมวดลายเซ็น (Signature)

 1. ห้ามมีลายเซ็นที่พาดพิงเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามมีลายเซ็นที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง โฆษณาขายตรง ยาลดความอ้วน แชร์ลูกโซ่
 3. ห้ามมีลายเซ็นที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ หรือก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
 4. ห้ามมีลายเซ็นที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 5. ห้ามมีลายเซ็นที่เป็นรูปหรือข้อความที่มีขนาดใหญ่เกินไป อันเป็นการรบกวนการใช้งานของผู้อื่น
 6. ห้ามมีลายเซ็นที่เกี่ยวข้องกับการพนันไม่ว่าจะอยู่ในรูปหรือข้อความหรืออื่นใด
 7. ห้ามมีลายเซ็นที่เป็นไฟล์เสียงที่เล่นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าไฟล์เสียงนั้นจะอยู่ในนามสกุลใดก็ตาม

 

ข้อตกลง หมวดข้อความ เนื้อหา และกระทู้ต่างๆ (Content)

 1. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย
 2. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง โฆษณาขายตรง ยาลดความอ้วน แชร์ลูกโซ่
 3. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย หมิ่นประมาทผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
 4. ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
 5. ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
 6. ห้ามมีข้อความที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 7. ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น
 8. ห้ามมีข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
 9. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP) ยกเว้นในกรณีที่เป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
 10. การโพสกระทู้และข้อความผิดหมวดหมู่ ทางผู้ดูแลระบบสงวนสิทธิ์ในการย้ายและลบโดยอัตโนมัติ

 

ข้อตกลง หมวดไฟล์แนบที่มากับข้อความ เนื้อหา และกระทู้ต่างๆ (Attachment)

 1. ห้ามแนบไฟล์ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย หรือทำงานไม่เป็นปรกติ
 2. ห้ามแนบไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์นามสกุลใดหรือใช้เพื่อทำงานใดก็ตาม
 3. ห้ามระบุที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์นามสกุลใดหรือใช้เพื่อทำงานใดก็ตาม

 

ข้อตกลง หมวดห้องสนทนา (Live Chat Room)

เป็นไปตามข้อตกลงของ “หมวดข้อความ เนื้อหา และกระทู้ต่างๆ (Content)” ซึ่งผู้ดูแลห้องสนทนาอาจปรับแก้ไขตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

Medical Consultation Website จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ ข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save