รายงานผู้ป่วยโรค SYSTEMATIZED EPIDERMAL NEVUS และ NEVUS UNIUS LATERALIS (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

รายงานผู้ป่วยโรค SYSTEMATIZED EPIDERMAL NEVUS และ NEVUS UNIUS LATERALIS (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 168-173 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : systematized epidermal nevus; nevus unius lateralis, epidermolytic hyperkeratosis, เนื้องอกของผิวหนังที่เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของชั้นหนังกำพร้า, 2010

1 view