ความไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยโรคเกลื้อนในกลุ่มผู้ป่วยคนไทยด้วย Wood’s light (en translation)
Year of publication
Research topics
2552

ความไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยโรคเกลื้อนในกลุ่มผู้ป่วยคนไทยด้วย Wood’s light (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 34 ฉบับที่ : 8 หน้าที่ : 619-623 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : pityriasis versicolor, pityrosporum folliculitis, Wood’s light, โรคเกลื้อนที่ผิวหนัง, โรคเกลื้อนชนิดเป็นตุ่มบริเวณรูขุมขน, Wood’s light, 2007

4 view