ความหนาแน่นของ DEMODEX FOLLICULORUM ในผู้ป่วยที่มีผื่นผิวหนังบนใบหน้า (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

ความหนาแน่นของ DEMODEX FOLLICULORUM ในผู้ป่วยที่มีผื่นผิวหนังบนใบหน้า (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 251-261 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Demodex mite, Demodex density, facial dermatosis, เดโมเด็กซ์, ไรรูขุมขน, ความหนาแน่น, ใบหน้า, 2012

3 view