การรักษาแผลเป็นสิวชนิด Atrophic Facial Acne Scars ด้วย 1064-nm Q-switched Nd:YAG Laser (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การรักษาแผลเป็นสิวชนิด Atrophic Facial Acne Scars ด้วย 1064-nm Q-switched Nd:YAG Laser (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 297-302 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : acne scar, Q-switclled Nd:YAG laser, แผลเป็นสิว, เลเซอร์, 2004

2 view