การรักษาภาวะหลอดเลือดเล็กอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วย PUVA (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การรักษาภาวะหลอดเลือดเล็กอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วย PUVA (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 235-240 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : การรักษาภาวะหลอดเลือด. PUVA, Leukocytoclastic vasculitis, 2004

3 view