top
Photobiology
16-10-2020
63 view

เปิดให้บริการทดสอบโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้แสงแดด ด้วยวิธี Photo test และ Photo patch test เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่ถูกต้อง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด่างขาว ภูมิแพ้ผิวหนัง โดยการฉายแสง NUVB (Phototherapy) และการรับประทานยาร่วมกับการฉายแสง (PUVA) และการรักษาด้วยวิธี photodynamic therapy