top
Occupational & Contact Dermatitis
26-04-2021
191 view

การให้บริการทางการแพทย์

– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม

เวลาทำการ

วันจันทร์, วันศุกร์ 09.00-12.00 น. วันพุธ 12.30 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง

สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

095-2072852