แผ่นพับ เรื่อง ผื่นแพ้ยุง (en translation)
26-10-2020
5 view

ผื่นแพ้ยุง เมื่อยุงกัดจะปล่อยน้ำลายเข้าไปในผิวหนังมีการเกิดปฏิกริยาตอบสนองต่อน้ำลายยุงซึ่งเป็นสารโปรตีนที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิด อาการแพ้