top
เปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยาอะไซโคลเวียร์ จากผลิตภัณฑ์ยาครีมอะไซโคลเสียร์ 2 ตำรับ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2541

เปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยาอะไซโคลเวียร์ จากผลิตภัณฑ์ยาครีมอะไซโคลเสียร์ 2 ตำรับ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 23 ฉบับที่ : 10 หน้าที่ : 585-590 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : อะไซโคลเวียร์, acycloivr, 1998

3 view