top
สาเหตุที่พบบ่อยของผื่นผิวหนังอักเสบจากรองเท้า
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2547

สาเหตุที่พบบ่อยของผื่นผิวหนังอักเสบจากรองเท้า

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 36-46 ประเภท: research keyword: แหล่งที่มา:

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : allergic contact dermatitis, shoes, ผื่นผิวหนังอักเสบ, สิว, 2004

8 view