สถิติโรคผิวหนังที่พบบ่อยของสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2533

สถิติโรคผิวหนังที่พบบ่อยของสถาบันโรคผิวหนัง

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้าที่ : 354-359 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคผิวหนัง, สถาบัน, สถาบันโรคผิวหนัง, Dermatology, 1990

161 view