รายงานผู้ป่วย FAMILIAL MULTIPLE ANGIOLIPOMATOSIS ร่วมกับทบทวนวารสาร
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2554

รายงานผู้ป่วย FAMILIAL MULTIPLE ANGIOLIPOMATOSIS ร่วมกับทบทวนวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 193-197 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Familial multiple angiolipomatosis, เนื้องอกไขมันเส้นเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม, 2011

9 view