รายงานผู้ป่วยโรค PIGMENTED CONTACT DERMATITIS ที่มีพยาธิสภาพเป็น LICHENOID DERMATITIS
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2555

รายงานผู้ป่วยโรค PIGMENTED CONTACT DERMATITIS ที่มีพยาธิสภาพเป็น LICHENOID DERMATITIS

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 137-142 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Pigmented contacted dermatitis, Ashy dermatitis, Lichen planus pigmentosus, patch test, ยาชีวเภสัชสาร, โรคสะเก็ดเงิน, ยาไบโอลอจิกส์, 2012

29 view