top
รายงานความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYSIS ด้วย ITRACONAZOLE ร่วมกับ POTASSIUM IODIDE
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2553

รายงานความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYSIS ด้วย ITRACONAZOLE ร่วมกับ POTASSIUM IODIDE

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 162-167 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Chromoblastomycosis, itraconazcl e, potassium iodide, การติดเชื้อราในชั้นหนังแท้และหนังกำพร้า, 2010

4 view