top
ผื่นลมพิษจากการสัมผัสอาหารทะเลร่วมกับผิวหนังอักเสบจากการแพ้ถุงมือยาง
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2533

ผื่นลมพิษจากการสัมผัสอาหารทะเลร่วมกับผิวหนังอักเสบจากการแพ้ถุงมือยาง

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 119-122 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Seafood contact urticaria, occupation contact dermatitis, rubber contact dermatitis, 1990

1 view