การรักษาภาวะหลอดเลือดเล็กอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วย PUVA
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2547

การรักษาภาวะหลอดเลือดเล็กอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วย PUVA

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 235-240 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : การรักษาภาวะหลอดเลือด. PUVA, Leukocytoclastic vasculitis, 2004

16 view