คลินิกอิมมูนวิทยา

การให้บริการทางการแพทย์

– ให้บริการตรวจน้ำเหลืองหรือซีรั่ม บริการตรวจหา แอนติบอดี้และโปรตีนในซีรั่มได้แก่ Antinuclear antibody, dsDNA antibody, Sm&RNP antibody, Car-diolipin antibody, Pemphigus antibody,Rheumatoid factor, C3 cryo-globulin และ Syphilis antibody,RPR, TPHA ตรวจหาแอนติบอดี้และ โปรตีนใน ชิ้นเนื้อโดยวิธี Direct Immunofluorescence ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเอง และตุ่มน้ำพองใส

เวลาทำการ

วัน พุธ 13.00 -15.00 น.

สถานที่ตั้ง

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2354-5222 , 095-207-2800