คลินิกสะเก็ดเงิน

คลินิกสะเก็ดเงินเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคสะเก็ดเงินเท่านั้น

การให้บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่เป็นปานกลางและรุนแรง แบบครบวงจร

เวลาทำการ

คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

คลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด
เบอร์โทรศัพท์ 095-207-2811 ,095-207-2811