คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การให้บริการทางการแพทย์

เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกมารับการตรวจรักษาในเวลาราชการได้

เวลาทำการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

สถานที่ตั้ง

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 0-2354-5222 , 095-207-2800