1 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ “พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”
03-10-2020 09:10
6

1 ตุลาคม 2561 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ "พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน"