เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
07-10-2020 10:10
29

เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
เป็นประธานประชุมวิชาการ โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังโดยมีแพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง นำทีมให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561