เกียรติประวัติแก่สถาบันโรคผิวหนัง
03-10-2020 07:10
10

พญ.ปรียา กุลละวณิชย์ รับมอบปริญญาบัตรศาตราจารย์พิเศษจาก ศ.ฮิเดโอกิ โอกาวา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจูนเทนโด้ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ในด้านโรคผิวหนัง ทั้งในประเทศ และในเวทีโลก ถือเป็นการสร้างเกียรติประวัติแก่สถาบันโรคผิวหนัง