สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านจิตวิทยา ครั้งที่ 35
07-10-2020 11:10
199

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านจิตวิทยา ครั้งที่ 35  
(35th  Diploma Course in Dermatology and  Dermatosurgery)
ของสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช  รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ฮิเดโอกิ  โอกาวา คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจูนเทนโด้ และแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องประชุมชองสถาบันโรคผิวหนัง