สถาบันโรคผิวหนังเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
07-10-2020 08:10
17

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ. วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
นำทีมเจ้าหน้าที่ สถาบันโรคผิวหนังเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2560